Teen-San Joaquin County_Malorie Bournazian-California-Outstanding-Miss-America